Onderzoek inzake classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen