Persbericht : Veelbelovende uitwisseling van DNA-gegevens tussen België en het Verenigd Koninkrijk

18-jan-2021

De uitwisseling van DNA-gegevens tussen België en het Verenigd Koninkrijk kan sinds december 2020 automatisch verlopen. Die gegevensuitwisseling leverde 2180 overeenkomsten op. Concreet kan  in 312 gevallen een niet-geïdentificeerd sporenprofiel gelinkt worden aan een persoon gekend bij de Engelse autoriteiten.

De automatische uitwisseling van DNA-gegevens voor forensische doeleinden tussen België en het Verenigd Koninkrijk is gestart op 21 december 2020. Deze eerste massieve uitwisseling leverde in totaal 2180 overeenkomsten op. Voor ongeveer 14% van de 2180 gevonden overeenkomsten, d.w.z. 312, kon een tot hiertoe niet-geïdentificeerd sporenprofiel gelinkt worden aan een persoon geregistreerd in de Engelse DNA-databanken.

Het betreft voornamelijk dossiers opgesteld in de arrondissementen Antwerpen, Turnhout, Gent, Hasselt en Brussel.

Het overgrote merendeel betreft sporenprofielen opgesteld in het kader van inbraakzaken met 223 overeenkomsten. Daarna volgen inbraak met geweld, bendevorming, zedenfeiten en verdovende middelen. Voor de moorden werden er 4 overeenkomsten gevonden tussen een BE niet-geïdentificeerd spoor en een persoon die geregistreerd is in de DNA-databank van het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt namelijk over een zeer uitgebreide DNA-databank. Momenteel zijn er in deze DNA-databank meer dan 247 000 sporenprofielen en meer dan 4 800 000 persoonsprofielen geregistreerd. Ter vergelijking, Nederland beschikte ten tijde van de eerste uitwisseling met België midden 2014 over een databank met meer dan 39 000 sporenprofielen en 200 000 persoonsprofielen. De Engelse databank is een van de grootste in de EU.

Dankzij de automatisering zouden veel onderzoeken in beiden landen wel serieus versneld kunnen  worden. Dit zou de oplossing van lopende criminele zaken moeten vergemakkelijken.

Medio 2014, is de uitwisseling van DNA-gegevens met Nederland gestart. Deze werd gevolgd door de uitwisseling met onze overige buurlanden: eind 2014 werd Frankrijk toegevoegd en in de loop van 2016 Duitsland en Luxemburg. Ondertussen is België operationeel met 21 van de 25 operationele EU lidstaten. Dit resulteerde in totaal al in meer dan 40000 overeenkomsten. De bedoeling is de komende maanden op te starten met de 4 ontbrekende landen (Ierland, Denemarken, Hongarije en Cyprus). De uitwisseling met de twee resterende landen, Italië en Griekenland, zullen volgen eens deze operationeel worden.

 “Het begin van de automatische uitwisseling van DNA-gegevens tussen België en het Verenigd Koninkrijk is zeer veelbelovend. Dit opent serieuze perspectieven voor de toekomst. Aangezien de Engelse databank een van de grootste in Europa is, biedt dit een zeer groot potentieel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het oplossen van strafzaken", verklaart minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.» .

“Sinds de integratie van de DNA-cel in het Federaal Parket is de automatische gegevensuitwisseling functioneel met 20 landen - voortaan 21 met Groot-Brittannië - waardoor de mogelijkheden om zaken over de grenzen heen te identificeren en op te lossen worden verveelvoudigd", zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het Federaal Parket.

Voor het NICC: "Sinds 2014 heeft de internationale uitwisseling van DNA-gegevens volgens het Verdrag van Prüm al geleid tot de identificatie van talrijke sporen van onbekende oorsprong die in Belgische rechtszaken zijn ontdekt. De eerste resultaten die bereik werden sinds het begin van de DNA-uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk zijn daar een perfect voorbeeld van!”.