Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken. Addendum

Onderzoeksrapport
10 juli, 2021

Aanvullende nota over de richtlijnen betreffende het beheer van politionele informatie, National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Collectie van de onderzoek rapporten et notas, 4 p.

Onderzoekslijn: