-A +A

Voordracht - Bouwstenen voor kwalitatief deskundig onderzoek

Voordracht - Bouwstenen voor kwalitatief deskundig onderzoek

In de pers vernemen we regelmatig dat de kwaliteit van het deskundigenonderzoek in gerechtelijke dossiers beter moet. In deze voordracht levert Jan De kinder, directeur-generaal van het NICC, een aantal bouwstenen aan voor een kwalitatief deskundig onderzoek. Bieden een accreditatie en een certificatie van deskundigen een oplossing? Wat kunnen we leren van onze buurlanden?

Voordracht volgend op de proclamatie opleiding Expertisetechnieken editie 2012 - 2013, van het Instituut voor Permanente Vorming van de Universiteit Gent.

Dinsdag 12 november 2013 - om 18u - gerechtsgebouw Gent, Assissenzaal, Opgeëistenlaan 401 te Gent

Registratie verplicht via www.ivpv.ugent.be/expertise