-A +A

Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus

Artikel in tijdschrift
20 januari, 2012

ROBERT, L. (2012). Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 33 (2), 191-195.

Auteur(s):