ROBERT, Luc

Biografie: 

Luc is doctoraatsstudent aan de KU Leuven en werkt sinds 2010 als onderzoeker aan het NICC. Het afgelopen decennium verrichtte hij voornamelijk onderzoek over penologische onderwerpen (invrijheidstelling van veroordeelden, penitentiaire classificatie, besluitvorming over modaliteiten van strafuitvoering, wederopsluiting van vrijgelaten veroordeelden, recidive).

Curriculum Vitae: 

Onderzoekslijnen:

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-12-2016) Mondelinge presentatie
Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners  (15-11-2016) Mondelinge presentatie
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Mondelinge presentatie
Editoriaal. Een derde weg? Oproepen tot differentiatie van jongvolwassenen in de strafrechtspleging  (01-11-2016) Artikel in tijdschrift
System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners  (21-09-2016) Mondelinge presentatie
Europe in prisons. An agenda for research  (21-09-2016) Mondelinge presentatie
Detentie in Nederland doorgelicht. FATIK sprak met dr. Anja Dirkzwager  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten   (01-06-2016) Artikel in tijdschrift
De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten  (01-01-2016) Artikel in tijdschrift
Stoppen of doorgaan ? Het eerste nationale onderzoek naar recidive in België  (30-12-2015) Voorstelling van het onderzoeksproject
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Artikel in tijdschrift
Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister  (27-05-2015) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Projecten: