De beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken

01-sep-2011 t/m 31-aug-2012

Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie, de Minister van Jeugd van de Franstalige Gemeenschap en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap. Enerzijds verschaft het onderzoek een beeld van de beslissingen die gedurende een bepaalde periode genomen werden door Belgische jeugdrechters / jeugdrechtbanken ten aanzien van jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Anderzijds houdt een objectivering in van de noden en behoeften vanuit het standpunt van de jeugdrechters inzake het aanbod van de gemeenschappen. In hoever komt dit aanbod met andere woorden tegemoet aan de vraag van de rechters?