Effecten van een veiligheids- en preventiebeleid op school

01-jan-2014 t/m 30-nov-2017

Scholen zijn steeds vaker betrokken partij of initiatiefnemer van projecten ter preventie van jeugdcriminaliteit. Hoe dat gebeurt, met welke partners, of welke preventiestrategieën men hanteert, verschilt van school tot school. In dit onderzoeksproject wordt het veiligheids- en/of preventiebeleid van scholen getypologeerd, om daarna ook de effecten van de verschillende strategieën in kaart te brengen.