Effectiviteit en efficiëntie in preventie

Artikel in tijdschrift
9 september, 2005

in Alert, 2005, afl. 3, 66-78.