Herstelrecht

Het herstelrecht is een theoretische en praktische stroming die de laatste twintig jaar opgang maakt.  Het beschouwt een misdrijf als een gebeurtenis waarbij schade werd berokkend die moet worden hersteld.  Strafrechtelijke bemiddeling, werkstraffen, dienstverlening en integratie van de hersteldimensie tijdens het hele repressieve proces zijn enkele van de hervormingen die uit die stroming voortvloeien.  Onze onderzoekers hebben die kwesties dus bestudeerd, hoofdzakelijk in het kader van onderzoek naar bemiddeling in strafzaken en naar het herstelrecht op zich.