Bemiddelingspraktijken in het kader van gemeentelijke administratieve sancties

01-mrt-2020 t/m 31-dec-2020

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd op verzoek van de Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie. Het heeft tot doel de lokale praktijken omtrent de bemiddelingsprocedure in het kader van gemeentelijke administratieve sancties, m.a.w. inbreuken op gemeentelijke politiereglementen, in vraag te stellen. Het is de sanctionerend ambtenaar die kan beslissen of een dossier geschikt is voor bemiddeling. Bemiddeling is echter verplicht als de dader minderjarig is, in andere gevallen is het facultatief. Bij de bemiddeling kunnen verschillende soorten herstelmaatregelen worden aangeboden: prestatie, financiële vergoeding of symbolisch herstel. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op twee punten: enerzijds de relatie tussen de bemiddelaars en de sanctionerend ambtenaar, en in het bijzonder de mogelijke belemmeringen die deze relaties kunnen hebben bij de toepassing van de plaatselijke bemiddelingsprocedure, en anderzijds wat er gebeurt bij gemengde inbreuken, d.w.z. inbreuken die zowel opgenomen zijn in een politiereglement als in het strafwetboek of het verkeerswetboek.