-A +A

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Onderzoeksrapport
31 maart, 2018

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop ze haar nieuwe bevoegdheid inzake de aanpak van jeugddelinquentie in Brussel-Hoofdstad wil invullen. De reflectie werd opgebouwd rond diverse thema’s waaronder de gevolgen van de zesde staatshervorming, stand van zaken van de hervormingen in de (andere) Gemeenschappen, de principes die aan deze hervormingen ten grondslag liggen, de kinderrechtelijke vragen die bij deze hervormingen rijzen, de specificiteit van de Brusselse situatie. Bij de reflectie werd uitgegaan van de ervaring en expertise van diverse actoren die bij de materie betrokken zijn: jeugdmagistraten, (jeugd)advocaten, terreinactoren, administraties, beleidsactoren, politiekers, wetenschappers,… Deze werden uitgenodigd op een seminarie dat doorging op 15 januari 2018 en uitmondde in een rapport waarin ook aanbevelingen opgenomen werden.