Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Onderzoeksrapport
14 september, 2016

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°41, mei 2016, 135 p.