Statistieken

Le développement d’une base de données historique intégrée pour l’étude de la récidive et des carrières criminelles.

Onderzoeksrapport

in, Rapport de...

Sleutelwoorden: Centraal strafregister, Criminele carriere, Databank, Datawarehouse, Informatisering, Justitie, Kwantitatieve methode, Nationale recidivecijfers, Recidive, Statistieken

Meer en beter: onderzoek naar recidive in België

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 36 (2015), nr. 3 (mei-juni), 151-157.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Criminografie, Recidive, Statistieken

Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)

Hoofdstuk in boek

 

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drogues, Gevangenis, Recidive, Statistieken

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

Onderzoeksrapport

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drugs, Gevangenis, Recidive, Statistieken

Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Databank, Huishoudelijk en interfamiliaal geweld, Recidive, Statistieken, Strafrechtelijk beleid

Evolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ?

La recherche poursuit le projet d’appui scientifique à la production et à  l’exploitation des bases de données relatives à la protection de la jeunesse. Les récentes données des analystes...

Sleutelwoorden: Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Statistieken

L’évolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ? Partie 1 objectivation des tendances

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Statistieken

Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Volume 36, n°3, pp. 173-189.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°6, pp.620-650.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central

Onderzoeksrapport

Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005

Hoofdstuk in boek

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.73-107), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Statistieken

Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005

Hoofdstuk in boek

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.109-130), Leuven, LannooCampus, 2006

Sleutelwoorden: Statistieken

Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit

Hoofdstuk in boek

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.131-145), Leuven, LannooCampus, 2007.

Sleutelwoorden: Statistieken

Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie

Hoofdstuk in boek

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.217-248), Leuven, LannooCampus, 2007.

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Jeugddelinquentie, Statistieken

Reactie bij ‘Niet-verblijfsgerechtigde vreemdelingen in de gevangenis

Mondelinge presentatie

 Centrum voor Politiestudies coproductie in samenwerking met Panopticon Libri, Studienamiddag «Beelden van criminaliteiten » rond nieuwe criminografische ontwikkelingen, Gent, 21...

Sleutelwoorden: Gevangenis, Statistieken, Uitvoering van straffen en maatregelen

Pagina's

Abonneren op Statistieken