Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Artikel in tijdschrift
1 januari, 2012

Fatik, 2012, pp. 5-9