Uitvoering van straffen en maatregelen

La récidive en criminologie

Mondelinge presentatie

Colloque du ministère public du ressort de la cour d'appel de Liège, Liège, 26 avril 2019

Sleutelwoorden: Nationale recidivecijfers, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

« Over ezels en stenen. Enkele observaties over recidive »

Artikel in tijdschrift

in, K.Beyens, S. Snacken (red.), Straffen. Een penologisch perspectief, Maklu, 165-180

Sleutelwoorden: Nationale recidivecijfers, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

“Wat niet weet, wel deert”. Over de resultaten van penitentiair verlof, bijvoorbeeld”

Artikel in tijdschrift

in, Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n°158, pp. 3-5

Sleutelwoorden: Gevangenis, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

Strafuitvoering

Projet financé par Belspo

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Gevangenis, Kwantitatieve methode, Uitvoering van straffen en maatregelen

Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment for persons in detention” (RECO-PRIS)

Projet financé par le SPF Santé publique

 

 

Sleutelwoorden: Drugs, Gevangenis, Uitvoering van straffen en maatregelen

De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf

Artikel in tijdschrift

in, A. Jonckheere, “De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf”, Fatik, 2018, nr.157, pp. 5-15

Sleutelwoorden: Uitvoering van straffen en maatregelen, Werkstraf

Valoriser et moderniser l’exécution des peines. Un enjeu démocratique au regard des peines subsidiaires d’amende

Artikel in tijdschrift

in, A. Jonckheere, « Valoriser et moderniser l’exécution des peines. Un enjeu démocratique au regard des peines subsidiaires d’amende », Pyramides, 2017, n°29, pp.183-203

Sleutelwoorden: Management, Uitvoering van straffen en maatregelen, Werkstraf

Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

In het SOC-onderzoek worden door een team van criminologen en klinisch psychologen kennisleemtes in verband met seksuele delinquenten aangepakt. Zes doelen staan voorop met de ambitie kennis te...

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)

Voorstelling van het onderzoeksproject

SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

Voorstelling van het onderzoeksproject

Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium

Hoofdstuk in boek

in A. Blokland & V. van der Geest (Eds.). The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology (pp. 417-435). New York: Routledge. ISBN 978-1-13-881366-3

Sleutelwoorden: Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen

Artikel in tijdschrift

in FATIK, no 151 (2016): 3‑4.

Korte duiding van het arrest W.D. v. Belgium van 6 september 2016.
Dit pilootarrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft België twee...

Sleutelwoorden: België, Internering, Pilootarrest EHRM, Uitvoering van straffen en maatregelen

Detentie in Nederland doorgelicht. FATIK sprak met dr. Anja Dirkzwager

Artikel in tijdschrift

in FATIK, no 152 (2016): 28‑32. doi:0772-5167.

Een interview met dr. Anja Dirkzwager, één van de twee projectleiders van het Prison Project.

Sleutelwoorden: expert, Interview, Nederland, prison project, Uitvoering van straffen en maatregelen

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Mondelinge presentatie

Présenté à American Society of Criminology, 72nd annual meeting, New Orleans, 15-19 november 2016.

The results of a research about why some long-term prisoners max out from (a maximum...

Sleutelwoorden: Langgestraften, Strafeinde, Uitvoering van straffen en maatregelen

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Mondelinge presentatie

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21 septembre 2016.

Synthesis of results of a study that zooms in on why some long-term prisoners in a maximum security prison...

Sleutelwoorden: Langgestraften, Strafeinde, Uitvoering van straffen en maatregelen

Pagina's

Abonneren op Uitvoering van straffen en maatregelen