-A +A

IPV-DACOVID

15-okt-2021 t/m 15-mrt-2023

Het IPV-DaCOVID-project is een vervolg van het IPV-Pro&Pol (2017-2021) onderzoek over het fenomeen van en het beleid rond partnergeweld. In 2020 brak de Covid-pandemie uit en voerde het beleid verschillende maatregelen in teneinde de verschillende virusgolven het hoofd te bieden. De algemene doelstelling van dit DaCOVID-project is om na te gaan wat de impact was van het beleid inzake de pandemie op partnergeweld. Ten eerste interesseren we ons aan de aanpassingen en ontwikkelingen aan deze context vanwege zowel het beleid als meer specifieke actoren zoals politie, justitie, gezondheidszorg en de sociale sector. Ook de vraag naar de persistentie van nieuwe middelen, samenwerkingen of projecten na de Covid-19-crisis wordt bekeken. Ten tweede wil het project de impact van de Covid-19-crisis op de dynamiek van geweld evalueren, doorheen de verschilleden vormen van lockdown en versoepelingen van het beleid: in hoeverre mate kan men spreken van een toename of een verzwaring; is er een verschil in of het gaat over situationeel partnergeweld of intiem terrorisme; werden andere groepen getroffen door dit fenomeen; welke mogelijkheden bestonden er voor slachtoffers om uit de geweldscyclus te stappen; in welke mate had dit gezondheidsbeleid een impact op kinderen die aan huiselijk geweld blootgesteld worden?

Partner(s): 
VUB: Gily Coene (Prom), Marijke Roosen, ULiège: Fabienne Glowacz (coord.), Catherine Fallon (prom.), Aline Thiry, Amandine Dwieza, Luce Lebrun