Slachtoffers

In de loop van de jaren '90 werd almaar meer aandacht besteed aan de problematiek van de slachtoffers.  Vandaag wordt daarmee rekening gehouden in het repressief systeem via herstelprocessen en opvangstructuren.  Tevens wordt rekening gehouden met de behoeften en vragen van de slachtoffers in de loop van het onderzoek of nog door coördinatie-instellingen, zoals het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid.  Dat er opnieuw rekening wordt gehouden met een “vergeten” deel van de repressieve aanpak, is niet ontsnapt aan de aandacht van het NICC.