Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters (doctoraatsonderzoek)

01-jan-2008 t/m 31-dec-2014

In het onderzoek wordt uitgegaan van verschillende theoretische jeugdrechtmodellen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoever deze modellen - of elementen ervan - terug te vinden zijn in de dagelijkse beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters. Deelvragen zijn:

(1) Welke zijn de belangrijkste theoretische jeugdrechtmodellen? Waarvoor staan ze? Waarin onderscheiden ze zich van elkaar?

(2) Welke modellen - of elementen van deze modellen - worden teruggevonden in de huidige Jeugdwet?

(3) Welke modellen - of elementen ervan - worden teruggevonden in de alledaagse beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters?

(4) Komt steeds hetzelfde model terug over zaken, jeugdrechters en arrondissementen heen? Of zijn er factoren - eigen aan de zaak, de rechter, de context - die samenhang vertonen met de aanwezigheid van het ene, dan wel het andere model? Zijn er met andere worden bepaalde patronen te onderkennen?

Om deze vragen te beantwoorden vindt een uitgebreide literatuurstudie plaats, wordt het wettelijk kader aan een grondige analyse onderworpen en wordt een empirisch onderzoek uitgevoerd. Laatstgenoemde houdt in dat in vier gerechtelijke arrondissementen – twee Nederlandstalige en twee Franstalige - jeugdrechters geobserveerd en bevraagd worden over hun visies en opvattingen in een aantal reële zaken. Voor elke zaak wordt het dossier ingekeken, de zitting bijgewoond, de jeugdrechter bevraagd en het vonnis of de beschikking opgevraagd. Er wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Onderzoeker: 
Partner(s): 
KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)