-A +A

JSJV #01 September 2015

jsjv (nl)
26 september, 2015

LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER

Drugbehandelingskamers (DBKs) beogen beklaagden de kans te geven hun drugproblematiek en psychosociale moeilijkheden aan te pakken. Op 5 mei 2008 startte de eerste Belgische DBK in het gerechtelijk arrondissement Gent. Wij beschrijven de uitkomsten van de Gentse DBK voor recidive, middelengebruik en druggerelateerde levensdomeinen, de inhoud van hulpverleningsplannen en het verloop van het behandeltraject en de ervaringen van hulpverleningsactoren en DBK-cliënten met de Gentse DBK. Ten slotte formuleren we aanbevelingen voor het toepassen van een DBK in andere arrondissementen.

Kernwoorden: drugbehandelingskamer, uitkomstenevaluatie, ervaringen stakeholders

Download: