VANDER LAENEN, F.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport
Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium  (10-01-2020) Artikel in tijdschrift
L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues  (05-06-2018) Mondelinge presentatie
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
JSJV #01 September 2015  (26-09-2015) jsjv (nl)
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Artikel in tijdschrift

Projecten: