JSJV #03 December 2015

jsjv (nl)
15 december, 2015

DELINQUENTE TRAJECTEN VAN JONGEREN DIE BERECHT WERDEN ALS VOLWASSENEN

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het merendeel van de onderzoekspopulatie nog steeds in contact staat met het strafrechtssysteem. Meer dan de helft liep de laatste drie jaren nog een veroordeling op, een derde is opgesloten in de gevangenis. Dit wijst er op dat de populatie voor een groot stuk bestaat uit ‘persistente delinquenten’, jeugddelinquenten die doorgroeien naar volwassen delinquenten.

Door het gebrek aan een controlegroep, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over
mogelijke implicaties voor beleid en praktijk. In de volgende onderzoeksfasen zullen we trachten meer inzicht te krijgen
in waarom trajecten op een bepaalde manier verlopen, waarom bepaalde jongeren al dan niet van de ‘strafrechtelijke radar’ verdwijnen, en of dit effectief een gevolg is van het stopzetten van delinquent gedrag. 

 

Download: