JSJV #05 mei 2016

jsjv (nl)
2 mei, 2016

DUBBELZINNIGHEDEN IN DE MAATSCHAPPELIJKE REACTIE OP DELINQUENTIE VAN DE ELITES IN HUN BEROEPSSFEER

Het artikel strekt ertoe een aantal debatten tussen de onderzoekers over wat men gemeenzaam « witteboordcriminaliteit » noemt, namelijk de normoverschrijdingen die de elites in hun beroepssfee begaan, onder de loep te nemen.

Wat is het specifieke van die gedragingen? Wat is het specifieke van de maatschappelijke reactie die ze uitlokken? In dit artikel komen op basis van de bestaande onderzoeken de volgende onderwerpen aan bod: de perceptie die de burgers van de delinquentie van de elites hebben, de manier waarop dat thema door de pers wordt behandeld, de relaties tussen de elites en de wetten, de instanties die de probleemsituaties aanpakken en, tot slot, de actielogica die ze daarbij volgen.

 

 

 

 

Auteur(s): 
Download: