Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift
1 januari, 2012

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182