MAES, Eric

Biografie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (10-10-2016) Hoofdstuk in boek
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?  (01-10-2016) Hoofdstuk in boek
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten   (01-06-2016) Artikel in tijdschrift
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Voorstelling van het onderzoeksproject
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (04-12-2015) Mondelinge presentatie
Les prisons craquent de toutes leurs jointures  (01-10-2015) Artikel in tijdschrift
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Mondelinge presentatie
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Artikel in tijdschrift
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Some observations and reflections on electronic monitoring: the case of Belgium  (04-06-2015) Mondelinge presentatie
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Projecten: