Maes, Eric

Biografie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf  (23-01-2013) Advies
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Hoofdstuk in boek
Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek   (08-11-2012) Boek
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Artikel in tijdschrift
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Advies
Retourner en prison après en être sorti. Quand on est jeune, y retourne-t-on plus, plus vite et/ou plus souvent ?  (01-10-2012) Artikel in tijdschrift
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal  (16-07-2012) Artikel in tijdschrift
Après la prison, combien y retournent-ils ?   (20-06-2012) Artikel in tijdschrift
Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-05-2012) Artikel in tijdschrift
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
Meten, weten, … en verbeteren?  (25-04-2012) Artikel in tijdschrift
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten  (10-04-2012) Artikel in tijdschrift
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Op zoek naar juridische maatregelen om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement  (01-12-2011) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Projecten: