MAES, Eric

Biografie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research  (01-12-2019) Hoofdstuk in boek
Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen   (10-09-2019) Artikel in tijdschrift
Strafuitvoering in België anno 2020   (01-07-2019) Artikel in tijdschrift
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
La récidive en criminologie  (26-04-2019) Mondelinge presentatie
Détention préventive en Europe: quelle crédibilité pour les alternatives?   (01-02-2019) Artikel in tijdschrift
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges   (12-01-2019) Artikel in tijdschrift
L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues  (05-06-2018) Mondelinge presentatie
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges  (03-06-2018) Mondelinge presentatie
Comparative Report. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Rapport comparatif. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Vergelijkend rapport. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Aanbevelingen. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (10-12-2017) Onderzoeksrapport
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 2nd Belgian National Report on Expert Interviews  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Samenvatting – Résumé & Country briefs. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Quo vadis? Dilemma’s rond alternatieven voor voorlopige hechtenis  (05-10-2017) Artikel in tijdschrift
Actualités autour des alternatives à la détention préventive  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Artikel in tijdschrift
« Over ezels en stenen. Enkele observaties over recidive »  (05-01-2017) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Promotor
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren  (31-01-2017) Onderzoeksrapport
Process and outcome study of prisonbased registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Voorstelling van het onderzoeksproject
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (10-05-2015) Onderzoeksrapport
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Onderzoeksrapport
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis  (26-01-2012) Onderzoeksrapport
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport

Projecten:

Onderzoeker
Strafberekening en uitvoering van straffen (10-04-2020)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 t/m 31-12-2017)
Promotor
Strafberekening en uitvoering van straffen (10-04-2020)
Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment for persons in detention” (RECO-PRIS)  (01-01-2019 t/m 31-08-2020)
Etude de faisabilité concernant le développement d’un instrument de monitoring de la récidive (01-07-2018 t/m 31-12-2018)
Strafuitvoering (01-05-2017 t/m 30-04-2018)
Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) (01-05-2016 t/m 31-01-2018)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 t/m 31-12-2017)
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance (15-12-2015 t/m 15-03-2018)
PROSPER – PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (01-06-2015 t/m 31-10-2016)
« Stoppen of doorgaan ? » : het eerste nationale onderzoek naar recidive in België / « Désister ou persister ? » : la première étude nationale sur la récidive en Belgique (01-06-2013 t/m 31-05-2015)
Onderzoek naar de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken, in het bijzonder de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling (01-03-2013)
Analyse van werkprocessen van de directie detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention  (01-03-2012 t/m 28-02-2013)
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis (01-07-2011 t/m 31-12-2011)
Toepassing en evoluties van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden / Mise en œuvre et évolution de la détention préventive et de la libération sous conditions (01-06-2010)