Maes, Eric

Biografie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Le développement d’une base de données historique intégrée pour l’étude de la récidive et des carrières criminelles.  (28-06-2024) Onderzoeksrapport
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers  (23-12-2022) Mondelinge presentatie
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
jsjv#18 december 2021  (14-12-2021) jsjv (nl)
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
Etat des lieux des travaux criminologiques sur la récidive en Belgique  (10-05-2021) Artikel in tijdschrift
Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?   (02-05-2021) Artikel in tijdschrift
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport
Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium  (10-01-2020) Artikel in tijdschrift
Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research  (01-12-2019) Hoofdstuk in boek

Pagina's

Promotor
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren  (31-01-2017) Onderzoeksrapport
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Voorstelling van het onderzoeksproject
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (10-05-2015) Onderzoeksrapport
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Onderzoeksrapport
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis  (26-01-2012) Onderzoeksrapport
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport

Projecten:

Onderzoeker
Flightrisk (01-07-2022 t/m 30-04-2024)
Strafberekening en uitvoering van straffen (10-04-2020)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 t/m 31-12-2017)
Promotor
Flightrisk (01-07-2022 t/m 30-04-2024)
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (01-01-2021 t/m 30-09-2021)
Strafberekening en uitvoering van straffen (10-04-2020)
Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment for persons in detention” (RECO-PRIS)  (01-01-2019 t/m 31-08-2020)
Etude de faisabilité concernant le développement d’un instrument de monitoring de la récidive (01-07-2018 t/m 31-12-2018)
Digitalisation in Prison (Digitalisering in detentie) - DiP (03-01-2018 t/m 28-09-2020)
Strafuitvoering (01-05-2017 t/m 30-04-2018)
Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) (01-05-2016 t/m 31-01-2018)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 t/m 31-12-2017)
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance (15-12-2015 t/m 15-03-2018)
PROSPER – PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (01-06-2015 t/m 31-10-2016)
« Stoppen of doorgaan ? » : het eerste nationale onderzoek naar recidive in België / « Désister ou persister ? » : la première étude nationale sur la récidive en Belgique (01-06-2013 t/m 31-05-2015)
Onderzoek naar de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken, in het bijzonder de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling (01-03-2013)
Analyse van werkprocessen van de directie detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention  (01-03-2012 t/m 28-02-2013)
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis (01-07-2011 t/m 31-12-2011)
Toepassing en evoluties van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden / Mise en œuvre et évolution de la détention préventive et de la libération sous conditions (01-06-2010)