Methodologieën

Het wetenschappelijk onderzoek, ten dienste van het strafrechtelijk beleid, impliceert het aanwenden van een multidisciplinaire benadering en de integratie van diverse methodologieën. Het uitwerken van een strafrechtelijk beleid veronderstelt een juridische analyse, en tevens een criminologische kennis aangaande de effectief bestaande praktijk. Dit moet toelaten om zowel voortijdig als retroactief de effecten van beslissingen op het vlak van strafrechtelijk beleid in te schatten of te evalueren. De analyse van de praktijk wordt ontwikkeld door middel van methoden uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, zoals:

  • exploitatie van geïnformatiseerde gegevensbanken;
  • statistische analyses;
  • studie van gerechtelijke dossiers;
  • enquêtes;
  • interviews;
  • rechtstreekse observaties op het terrein;
  • groepsanalyses en ronde tafels.

Het onderzoeksproces integreert uiteraard ook op een systematische manier de analyse van de wetenschappelijke literatuur in de onderzochte materies.

Zoektermen: