Onderzoek naar de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken, in het bijzonder de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling

01-mrt-2013

In dit onderzoek wordt het wedervaren bestudeerd van zo’n 7500 gedetineerde veroordeelden die tussen 2007 en 2012 voor de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) verschenen met het oog op een voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Insluitingscriterium is het gegeven dat de SURB zich op zijn minst éénmaal heeft uitgesproken m.b.t. een vervroegde invrijheidstelling. Op basis van gegevens uit SIDIS-Griffie wordt nagegaan wie (op het ogenblik van de data-extractie) nog vast zit, wie intussen vrij is gegaan (onder welke modaliteit, bijv. VI vs. strafeinde), en na hoeveel tijd men VI verkreeg.

Onderzoeker: 
Promotor: