PROSPER – PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points

01-jun-2015 t/m 31-okt-2016

Het project is gericht op de evaluatie van de Centrale AanmeldingsPunten (CAPs) in de gevangenissen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel. CAPs zijn erop gericht gedetineerde druggebruikers te ondersteunen bij het vinden van passende hulpverlening wanneer zij de gevangenis verlaten. Deze studie heeft daartoe een drieledige doelstelling:

1. De huidige werking van de CAPs evenals de effecten ervan op de trajecten van verslaafde personen die een misdrijf hebben gepleegd onderzoeken. Er zal zowel aandacht worden besteed aan de mate waarin personen in contact komen met de diensten alsook aan behandelingsgerelateerde resultaten, met inbegrip van motivatie, behandelingsbetrokkenheid, retentie in behandeling, gezondheid en psychosociaal functioneren, en recidive.

2. In kaart brengen van hoe de CAPs gepercipieerd worden door de verschillende betrokkenen (CAP-stafleden, CAP-cliënten, gevangenispersoneel, drughulpverleners, …) en dit met aandacht voor de huidige werking, sterke punten, werkpunten en toekomstige uitdagingen en opportuniteiten.

3. Het formuleren van beleidsaanbevelingen met betrekking tot het eventueel verderzetten, uitbreiden en/of aanpassen van de huidige werking van de CAPs.

Partner(s): 
VANDEVELDE, Stijn (coordinateur) / VANDERPLASSCHEN, Wouter (co-promoteur)-Vakgroep Orthopedagogiek, Univ. Gent-VANDER LAENEN, Freya (co-promoteur)-Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht-LLOYD, Charlie-Univ. of York, Depart. of Health Sciences