Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires

01-jan-2007 t/m 30-dec-2011

Dit onderzoek kwam er op vraag van de Minister van Justitie in lijn met het luik ‘Justitie’ van de federale beleidsnota van 17 oktober 2006.

Dit onderzoek speelt in op meerdere grote uitdagingen van het penitentiair beleid : de geleidelijke invoering van de basiswet gevangeniswezen, de operationalisering van het detentieplan, de problematiek van de penitentiaire overbevolking en de problemen inzake veiligheid, detentieregimes en geweld in penitentiaire inrichtingen.

Verschillendere methodologieën zijn gebruikt : documentenanalyse, observaties en interviews in de betreffende administratieve diensten, interviews met directieleden van elke penitentiaire inrichting in België, interviews met gedetineerden (38), een grootschalige survey met 432 respondenten, een statistische analyse van gegevens uit de penitentiaire databank.