Strafberekening en uitvoering van straffen

10-apr-2020

 

Wanneer neemt de door de rechter uitgesproken, al dan niet vrijheidsberovende, straf begin van uitvoering? Wanneer beschouwt men een straf als volledig uitgevoerd? Worden alle uitgesproken straffen uitgevoerd? Wat indien er meerdere straffen werden uitgesproken en uitgevoerd moeten worden: kunnen straffen van gelijke of andersoortige aard dan tezelfdertijd worden uitgevoerd? Dit zijn tal van vragen waarop niet enkel het grote publiek, maar zelfs vele insiders binnen de wereld van justitie het antwoord schuldig dienen te blijven. De roep om meer informatie en duiding over deze vooralsnog verborgen kant van de strafuitvoering weerklinkt meer dan ooit tevoren. In zijn nota ‘Straf- en strafuitvoeringsbeleid’ van februari 2010 wees minister van Justitie Stefaan De Clerck reeds op de nood aan “een wettelijke regeling van strafberekening”, want: “Denkwerk over de straftoemeting en de aansluiting van de fase van de strafuitvoering bij de straftoemeting omvat ook het thema van de strafbecijfering.” Vandaag is er een reële behoefte aan grotere duidelijkheid en transparantie op dit vlak, nu ook nieuwe straffen zoals de autonome probatiestraf en het elektronisch toezicht als autonome straf het licht zagen. Het onderzoeksproject wil een antwoord bieden op deze tweeledige behoefte aan verduidelijking en informatie.