Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio

01-jan-2016 t/m 31-dec-2017

Het project heeft als doel, in zeven verschillende Europese landen (Oostenrijk, Duitsland, Roemenië, België, Litouwen, Ierland en Nederland), de praktijk in verband met de voorlopige hechtenis te analyseren, en, meer in het bijzonder, verschillende pistes te exploreren die moeten toelaten het gebruik ervan terug te dringen. Daarvoor is niet enkel een goede kennis van de nationale wetgeving vereist, maar ook van de lokale praktijk inzake toepassing van de voorlopige hechtenis én alternatieve maatregelen hiervoor, alsook specifieke aandachtspunten die zich in dit verband stellen. Dit project wordt gefinancierd door het EU-programma voor Justitie.

Partner(s): 
DEBLOCK, Magali (Onderzoeks assistente)