Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf

Artikel in tijdschrift
10 februari, 2014

Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 35(1), 1-7.