Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift
10 oktober, 2008

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)