Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme

Artikel in tijdschrift
27 december, 2013

in Adalet Dergisi [Justice Journal], 2013, nr. 45, 36-62 [vertaald naar het Turks door İbrahim Usta en Burhan Alici].