Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling

Artikel in tijdschrift
1 januari, 2012

Fatik, 30, (136), 10-20.

Onderzoekslijn: