Herstelrecht

La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité ?

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n° sept-octobre (2016): 911‑27.

Sleutelwoorden: Herstelrecht

La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité

Doctoraatsthesis

Thèse de doctorat en criminologie, Promoteur Ph. Mary, Université Libre de Bruxelles, 2016.

Sleutelwoorden: Herstelrecht

La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?

Artikel in tijdschrift

DETRY, I., BLOMART, J., TIMMERMANS, J., «  » Journal du Droit des Jeunes, no 357 (septembre 2016): 3‑11.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugd, School

Restorative Justice: New Justice Model or Modality of Redeploiment of the Penalty ?

Mondelinge presentatie

Seminar présenté à LINC, Leuven, 1 décembre 2016.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Justitie

Restorative justice discourses and practices in Belgium: from purity to hybridization

Mondelinge presentatie

Présenté à 44th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Braga, Portugal, 2 septembre 2016.

Restorative justice (RJ) programs have often been...

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Justitie

La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?

Artikel in tijdschrift

in, Journal du droit des Jeunes, n° 357, septembre 2016, pp. 3-11

Sleutelwoorden: Geweld, Herstelrecht, Preventie, Sociale reactie

Besluit. Terugkijken naar de toekomst

Hoofdstuk in boek

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.101-124), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

Hoofdstuk in boek

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire

Artikel in tijdschrift

in Les Politiques Sociales, 2005, afl. 1 & 2, 70-77.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Artikel in tijdschrift

in Welwijs, 2005, afl. 2, 27-32.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school

Artikel in tijdschrift

in Agora, 2006, afl. 4, 40-47.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Artikel in tijdschrift

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, 51-65.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents

Artikel in tijdschrift

in Journal of School Violence, 2006, afl.  2, 5-17.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Herstelrecht, 8, (2), 7-19.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Pagina's

Abonneren op Herstelrecht