De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis

Artikel in tijdschrift
10 maart, 2014

in Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk, 2014, nr. 1, 2-46.

Onderzoekslijn: