De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek

Artikel in tijdschrift
1 januari, 2012

in Fatik, 30, (133), 17-23.