Gerechtelijk onderzoek

Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.

Onderzoeksrapport

 

in Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Onderzoeksrapport n°48c, Brussel, 121 p.

Sleutelwoorden: Familie, Gerechtelijk onderzoek, Partnergeweld, Politie, Politionele en justitiële informatie

Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving

Onderzoeksrapport

 

MAHIEU, V., VAN PRAET, S., DETRY, I., (prom.), TANGE, C., (prom.) "Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving", Rapport final/...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, discriminatie, Gerechtelijk onderzoek, Sociale reactie, Strafrechtelijk beleid

Introduction au droit de la procédure pénale - Principes directeurs et déroulement du procès pénal

Hoofdstuk in boek

in Manuel de l’expertise judiciaire, édité par Dominique MOUGENOT, 157‑98. Les manuels pratiques. Anthémis, 2016.

Sleutelwoorden: Deskundigenonderzoek, Gerechtelijk onderzoek

Introduction au droit de la procédure pénale - Principes directeurs et déroulement du procès pénal

Hoofdstuk in boek

in Manuel de l’expertise judiciaire, édité par Dominique MOUGENOT, 157‑98. Les manuels pratiques. Anthémis, 2016.

Sleutelwoorden: Deskundigenonderzoek, Gerechtelijk onderzoek

Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Deskundigenonderzoek, Gerechtelijk onderzoek, Instruction, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)

Hoofdstuk in boek

in Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H.,...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Gerechtelijk onderzoek, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?

Artikel in tijdschrift

in Journal des Tribunaux, n° 6406 (129ième année), 30/2010 (2 octobre 2010), 517-519.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Gerechtelijk onderzoek, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis

De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis… 20 jaar na datum

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 28 (2010), nr. 128 (oktober-november-december), 5-8.

 

 

Sleutelwoorden: Gerechtelijk onderzoek, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, 2015, 36(1), 46-49

Sleutelwoorden: Gerechtelijk onderzoek, Griffier, Instruction, Management, Voorlopige hechtenis

Le rôle et l’organisation des greffiers d’instruction

Onderzoeksrapport

A. JONCKHEERE, Le rôle et l’organisation des greffiers d’instruction, Rapport de recherche, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie,...

Sleutelwoorden: Gerechtelijk onderzoek, Griffier, Instruction, Management

Etre greffier d’instruction

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 2014, n°6, pp. 623-642

 

Sleutelwoorden: Gerechtelijk onderzoek, Griffier, Management

Proactieve Recherche, exponent van een vernieuwde aanpak? Onderzoek naar de proactieve recherche in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

Onderzoeksrapport

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Eindonderzoeksrapport n° 4, Brussels, september 1999, 386 p.

Sleutelwoorden: Databank, Databescherming, Gerechtelijk onderzoek, Politionele en justitiële informatie

L’usage du polygraphe en procédure pénale; analyse procédurale, Note d’étude – Partie III de l’avis pour le Ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux sur l'usage du polygraphe en procédure pénale belge

Onderzoeksrapport

Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport de recherche n° 7, Bruxelles, septembre 2000, 59-80 p.

Sleutelwoorden: Deskundigenonderzoek, Gerechtelijk onderzoek, Politionele en justitiële informatie, Science and Technology Studies, Strafrechtelijk beleid

Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans l’identification par analyse génétique en justice pénale

Doctoraatsthesis

Thèse de doctorat en criminologie, Université Catholique de Louvain, 5 novembre 2008, 511 p.

Sleutelwoorden: Actor Network Theory, Biometrie, Deskundigenonderzoek, DNA, Gerechtelijk onderzoek, Science and Technology Studies

PIES – The Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data Exchange

Voorstelling van het onderzoeksproject

2012-2015

Sleutelwoorden: Biometrie, Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Gerechtelijk onderzoek

Pagina's

Abonneren op Gerechtelijk onderzoek