Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen

Artikel in tijdschrift
10 september, 2019

in, Fatik, 2019, 163, pp. 5-13