Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

Advies
23 januari, 2013

Advies. Wetsvoorstel doc. 53 K 1042/001

Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 23 januari 2013 (hoorzitting), 7p.

Onderzoekslijn: