Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis

Advies
15 oktober, 2012

Schriftelijk advies. Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 15 oktober 2012, 10 p.