Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof

Mondelinge presentatie
3 april, 2014

Presentatie Studiedag Exit gevangenis?, Deelredactie ‘penologie en victimologie’, Panopticon, Gent: 3 april 2014.

 

Onderzoekslijn: