Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is

Artikel in tijdschrift
1 maart, 2011

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,, 2011, nr. 129, 6-14.