Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming

Onderzoeksrapport
30 juli, 2007

Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005. Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's nr 20a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, juli 2007, 116 p. + bijlagen.