Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

15-dec-2015 t/m 15-mrt-2018

In het SOC-onderzoek worden door een team van criminologen en klinisch psychologen kennisleemtes in verband met seksuele delinquenten aangepakt. Zes doelen staan voorop met de ambitie kennis te genereren over de recidive van seksuele delinquenten, hun criminele carrières en het stopzetten daarvan (desistance). Deze doelstellingen zijn gericht op:

1) het verwerven van inzichten over de criminele carrières van seksuele en niet-seksuele delinquenten in België (met inbegrip van een vergelijking van deze bevindingen met een Nederlandse cohorte);

2) het inschatten van individuele en strafrechtelijke statische predictoren voor de recidive van seksuele delinquenten;

3) de effecten van straffen op de patronen van delinquent gedrag van veroordeelde seksuele delinquenten;

4) het beoordelen van de impact van wijzigende levensomstandigheden (werk, huisvesting,…) van voorwaardelijk in vrijheid gestelde seksuele delinquenten en hun impact op de criminele carrière patronen van veroordeelde seksuele delinquenten;

5) een diepgaand inzicht in het gelabeld worden als seksueel delinquent en de effecten daarvan; en

6) een analyse van recent Belgisch strafrechtelijk beleid dat gericht is op seksuele delinquenten.

 

 

 

Partner(s): 
Pauwels, L.(co-coördinator, UGent), Hoang Pham, Th.(promotor UMons), Strozda, I.(onderzoeker UMons), Delannoy, D. (onderzoeker UMons), Blokland, A. (promotor NL Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving), de Kruijff, L. (NSCR), Spaan, P. (NSCR)