Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift
20 april, 2012

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27