Toepassing en evoluties van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden / Mise en œuvre et évolution de la détention préventive et de la libération sous conditions

01-jun-2010

In dit onderzoek wordt de toepassing van de voorlopige hechtenis en vrijheid onder voorwaarden bekeken in een langetermijnperspectief, op basis van een steekproef gerechtelijke dossiers uit drie gerechtelijke arrondissementen (Brussel, Antwerpen, en Luik), en dit voor verschillende jaren (1988, 1993, 1998, 2003 en 2008). Het gaat om dossiers aangemeld bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg en aansluitend in gerechtelijk onderzoek geplaatst (ongeveer 900 dossiers met in totaal bijna 1500 verdachten). We brengen in kaart hoe vaak beslist wordt tot voorlopige hechtenis/VOV, welke criteria meespelen bij het plaatsen onder aanhoudingsmandaat en of er daarin wijzigingen zijn doorheen de tijd, of het profiel van verdachten die in een gerechtelijk onderzoek zijn betrokken verandert, welke evoluties zich aftekenen i.v.m. de duur van de voorlopige hechtenis, etc.